Hledisko realizace požadavků

Umožňuje projektantovi modelovat realizaci požadavků pomocí jádrových prvků.


Requirements Realization Viewpoint

Allows the designer to model the realization of requirements by the core elements.

Použito v metodice