Hodnota

Relativní hodnota, užitečnost nebo důležitost obchodní služby nebo produktu.


Value

The relative worth, utility, or importance of a business service or product.

Použito v metodice