Hodnota

Relativní hodnota, užitečnost nebo důležitost obchodní služby nebo produktu.

Použito v metodice