Implementační a migrační pohled

Používá se k propojení programů a projektů s částmi architektury, kterou implementují.


Implementation and Migration Viewpoint

Used to relate programs and projects to the parts of the architecture that they implement.

Použito v metodice