Implementační pohled

Zobrazuje, jak je na infrastruktuře realizována jedna nebo více aplikací.


Implementation and Deployment Viewpoint

Shows how one or more applications are realized on the infrastructure.

Použito v metodice