Informace o struktuře informací

Srovnatelné s tradičními informačními modely vytvořenými ve vývoji téměř jakéhokoli informačního systému.

Použito v metodice