Informace o struktuře informací

Srovnatelné s tradičními informačními modely vytvořenými ve vývoji téměř jakéhokoli informačního systému.


Information Structure Viewpoint

Comparable to the traditional information models created in the development of almost any information system.

Použito v metodice