Informování

Informování o pohledech pomáhá informovat všechny zúčastněné strany o podnikové architektuře, aby bylo dosaženo pochopení, získání závazků a přesvědčení nepřátel.


Informing

Informing viewpoints help to inform any stakeholder about the Enterprise Architecture, in order to achieve understanding, obtain commitments, and convince adversaries.

Použito v metodice