Infrastruktura

Vnějškem viditelná jednotka funkčnosti, kterou poskytuje jeden nebo více uzlů, je vystavena přes dobře definované rozhraní a má smysl pro životní prostředí.


Infrastructure service

An externally visible unit of functionality, provided by one or more nodes, exposed through well-defined interfaces, and meaningful to the environment.

Použito v metodice