Interakce

Jednotka chování prováděné ve spolupráci dvou nebo více strukturních prvků.


Interaction

A unit of behavior performed by a collaboration of two or more structure elements. 

Použito v metodice