Interakce aplikací

Prvek chování, který popisuje chování spolupráce s aplikacemi.


Application Interaction

A behavior element that describes the behavior of an application collaboration.

Použito v metodice