Komunikační cesta

Spojení mezi dvěma nebo více uzly, prostřednictvím kterých tyto uzly mohou vyměňovat data.


Communication Path

A link between two or more nodes, through which these nodes can exchange data.

Použito v metodice