Komunikační cesta

Spojení mezi dvěma nebo více uzly, prostřednictvím kterých tyto uzly mohou vyměňovat data.

Použito v metodice