Konečný stav

Konečný stav, který má zúčastněný subjekt v úmyslu dosáhnout.


Goal

An end state that a stakeholder intends to achieve.

Použito v metodice