Mapa terénu Viewpoint

Matrice, která představuje trojrozměrný souřadný systém, který představuje architektonické vztahy.


Landscape Map Viewpoint

A matrix that represents a three- dimensional co-ordinate system that represents architectural relationships.

Použito v metodice