Metamodel

Model, který popisuje, jak a jakou architekturu bude popsán strukturovaným způsobem.

Použito v metodice