Mezera

Mezera je přerušení mezi cenami v grafu, ke kterému dochází, když cena akcií způsobí prudký posun nahoru nebo dolů, aniž by mezi nimi došlo k obchodování.


Gap

A gap is a break between prices on a chart that occurs when the price of a stock makes a sharp move up or down with no trading occurring in between.

Použito v metodice