Migrační pohled

Rozšiřuje modely a koncepty, které lze použít k určení přechodu z existující architektury na požadovanou architekturu.

Použito v metodice