Migrační pohled

Rozšiřuje modely a koncepty, které lze použít k určení přechodu z existující architektury na požadovanou architekturu.


Migration Viewpoint

Entails models and concepts that can be used for specifying the transition from an existing architecture to a desired architecture.

Použito v metodice