Motivační prvek

Prvek, který poskytuje kontext nebo důvod, který stojí za architekturou podniku.


Motivational Element

An element that provides the context or reason lying behind the architecture of an enterprise.

Použito v metodice