Obchodní funkce

Prvek chování, který seskupuje chování na základě vybrané sady kritérií (obvykle požadované obchodní zdroje a nebo kompetence).


Business Function

A behavior element that groups behavior based on a chosen set of criteria (typically required business resources and/or competences).

Použito v metodice