Obchodní funkce Viewpoint

Zobrazuje hlavní obchodní funkce organizace a jejich vztahy z hlediska toků informací, hodnoty nebo zboží mezi nimi.


Business Function Viewpoint

Shows the main business functions of an organization and their relationships in terms of the flows of information, value, or goods between them.

Použito v metodice