Obchodní interakce

Prvek chování, který popisuje chování obchodní spolupráce.


Business Interaction

A behavior element that describes the behavior of a business collaboration.

Použito v metodice