Obchodní objekt

Pasivní prvek, který má význam z obchodního hlediska.


Business object

A passive element that has relevance from a business perspective.

Použito v metodice