Obchodní proces

Prvek chování, který seskupuje chování založené na uspořádání činností. Je určen k výrobě definované sady produktů nebo služeb pro podniky.


Business process

A behavior element that groups behavior based on an ordering of activities. It is intended to produce a defined set of products or business services.

Použito v metodice