Obchodní proces Viewpoint

Zobrazuje strukturu a složení na nejvyšší úrovni jednoho nebo více obchodních procesů.


Business Process Viewpoint

Shows the high-level structure and composition of one or more business processes.

Použito v metodice