Obchodní role

Osoba nebo stroj. Jedna osoba může být členem více obchodních rolí (např. Správce prodeje a zaměstnanec.).


Business Role

A Business Role can be a person or machine. One person can be member of multiple business roles (e.g. Sales manager and Employee).

Použito v metodice