Obchodní role

Osoba nebo stroj. Jedna osoba může být členem více obchodních rolí (např. Správce prodeje a zaměstnanec.).

Použito v metodice