Obchodní spolupráce

Souhrn dvou nebo více obchodních rolí, které společně pracují na kolektivním chování.


Business Collaboration

An aggregate of two or more business roles that work together to perform collective behavior.

Použito v metodice