Obchodní událost

Něco, co se děje (interně nebo externě) a ovlivňuje chování.


Business Event

Something that happens (internally or externally) and influences behavior.

Použito v metodice