Omezení

Omezení způsobu, jakým je systém realizován.


Constraint

A restriction on the way in which a system is realized.

Použito v metodice