Organizační hledisko

Zaměřuje se na (vnitřní) organizaci společnosti, oddělení, síť společností nebo jiného organizačního subjektu.


Organization Viewpoint

Focuses on the (internal) organization of a company, a department, a network of companies, or of another organizational entity.

Použito v metodice