Plateau

Poměrně stabilní stav architektury, který existuje během omezeného časového období.


Plateau

A relatively stable state of the architecture that exists during a limited period of time.

Použito v metodice