Podnikový aktér

Organizační jednotka schopná chování.


Business Actor

An organizational entity that is capable of performing behavior.

Použito v metodice