Pohled

Část popisu architektury, která se zabývá souborem souvisejících problémů a je určena pro skupinu zúčastněných stran.


View

A part of an architecture description that addresses a set of related concerns and is addressed to a set of stakeholders.

Použito v metodice