Popis podnikového toku

Popisuje výměnu nebo přenos například informací nebo hodnoty mezi procesy, funkcemi, interakci a událostmi.


Flow

Describes the exchange or transfer of, for example, information or value between processes, function, interactions, and events.

Použito v metodice