Posouzení

Posouzení pro učení je nejlépe popsáno jako proces, kterým učitelé využívají hodnotící informace k přizpůsobení svých učebních strategií a studenti upravují své učební strategie. Posouzení, výuka a učení jsou neoddělitelně propojeny, protože každý informuje ostatní.


Assessment

Assessment for learning is best described as a process by which assessment information is used by teachers to adjust their teaching strategies, and by students to adjust their learning strategies. Assessment, teaching, and learning are inextricably linked, as each informs the others.

Použito v metodice