Použití pohledu na infrastrukturu

Ukazuje, jak jsou aplikace podporovány softwarovou a hardwarovou infrastrukturou: služby infrastruktury jsou dodávány zařízeními, systémový software a sítě jsou poskytovány aplikacím.


Infrastructure Usage Viewpoint

Shows how applications are supported by the software and hardware infrastructure: the infrastructure services are delivered by the devices; system software and networks are provided to the applications.

Použito v metodice