Používá se

Modely využívání služeb podle procesů, funkcí nebo interakcí a přístupu k rozhraním podle rolí, komponent nebo spolupráce.


Used By

Models the use of services by processes, functions, or interactions and the access to interfaces by roles, components, or collaborations.

Použito v metodice