Požadavek

Prohlášení o potřebě, které musí systém realizovat.


Requirement

A statement of need that must be realized by a system.

Použito v metodice