Pracovní balíček

Série akcí navržených k dosažení jedinečného cíle v určeném čase.


Work Package

A series of actions designed to accomplish a unique goal within a specified time.

Použito v metodice