Přehled

Pohledy na úrovni přehledů se týkají více vrstev a několika aspektů a obvykle se týkají architektů a rozhodovacích subjektů.


Overview

Views at the overview level address both multiple layers and multiple aspects, and typically addresss Enterprise Architects and decision- makers.

Použito v metodice