Principy stanoviska

Umožňuje analytikovi nebo návrháři modelovat principy, které jsou relevantní pro návrhový problém v pořadí, včetně cílů, které motivují tyto zásady.


Principles Viewpoint

Allows the analyst or designer to model the principles that are relevant to the design problem at hand, including the goals that motivate these principles.

Použito v metodice