Příspěvek k cíli

Umožňuje projektantovi nebo analytikovi modelovat vliv vztahů mezi cíli a požadavky.


Goal Contribution Viewpoint

Allows a designer or analyst to model the influence relationships between goals and requirements.

Použito v metodice