Přístup

Modeluje přístup koncepcí chování k obchodním nebo datovým objektům.


Access

Models the access of behavioral concepts to business or data objects.

Použito v metodice