Proces spolupráce v oblasti obchodních procesů

Používá se k prokázání vztahů jednoho nebo více obchodních procesů mezi sebou a nebo s jejich prostředím.


Business Process Co-operation Viewpoint

Used to show the relationships of one or more business processes with each other and/or with their environment.

Použito v metodice