Produkt

Ucelená sbírka služeb, doprovázená smlouvou / sadou dohod, která je nabízena jako celek zákazníkům (interním nebo externím).


Product

A coherent collection of services, accompanied by a contract/set of agreements, which is offered as a whole to (internal or external) customers.

Použito v metodice