Produktový pohled

Zobrazuje hodnotu, kterou tyto produkty nabízejí zákazníkům nebo jiným zúčastněným stranám, a zobrazuje složení jednoho nebo více produktů z hlediska zakládajících (obchodních nebo aplikačních) služeb a souvisejících smluv nebo jiných smluv.


Product Viewpoint

Depicts the value that these products offer to the customers or other external parties involved and shows the composition of one or more products in terms of the constituting (business or application) services, and the associated contract(s) or other agreements.

Použito v metodice