Projektování

Designové pohledy podporují architekty a návrháře v procesu návrhu od počátečního náčrtu až po detailní návrh.


Designing

Design viewpoints support architects and designers in the design process from initial sketch to detailed design.

Použito v metodice