Projektový pohled

Používá se především k modelování řízení změn architektury.


Project Viewpoint

Primarily used to model the management of architecture change.

Použito v metodice