Prvek aktivní struktury

Jednotka, která je schopna provádět chování.


Active Structure Element

An entity that is capable of performing behavior.

Použito v metodice