Prvek chování

Jednotka aktivity prováděná jedním nebo více prvky aktivní struktury.


Behavior Element

A unit of activity performed by one or more active structure elements.

Použito v metodice