Rámec

Struktura obsahu nebo procesu, která může být použita jako nástroj pro strukturu myšlení, zajištění konzistence a úplnosti.


Framework

A structure for content or process that can be used as a tool to structure thinking, ensuring consistency and completeness.

Použito v metodice