Realizace

Spojuje logickou entitu s konkrétnější entitou, která ji realizuje.


Realization

Links a logical entity with a more concrete entity that realizes it.

Použito v metodice