Reprezentace

Vnímatelná forma informací přenášených předmětem podnikání.

Použito v metodice