Reprezentace

Vnímatelná forma informací přenášených předmětem podnikání.


Representation

A perceptible form of the information carried by a business object.

Použito v metodice